OM SLANKEMEDICINEN WEGOVY

Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om det nye slankemiddel Wegovy. Wegovy er et såkaldt GLP1-analog og det aktive stof hedder semaglutid, som også findes i f.eks. diabetesmidlet Ozempic. Semaglutid virker ved at give øget mæthedsfølelse. Behandling med Wegovy er en bekostelig affære, hvorfor det er vigtigt for os, at du som patient er velinformeret inden eventuel opstart af behandlingen.

Den videnskabelige baggrund for anbefalingerne

Der er lavet flere videnskabelige studier af Wegovy. De mest interessante for almen praksis er de randomiserede studier STEP-1, STEP-4 og STEP-5 [1-3].

STEP-1 viste, at folk med BMI > 27, som fik 2,4 mg semaglutid ugentligt i tillæg til slankekost (500 kcal reduktion) og motion (150 minutter pr. uge), kunne opnå et vægttab på godt 14 pct. af udgangsvægten (ca. 12 pct. mere sammenlignet med placebo).

I STEP-4 fik alle deltagere samme livsstilsindsats med slankekost og motion i tillæg til 2,4 mg semaglutid, som i STEP-1. Men efter uge 20 blev deltagerne tilfældigt fordelt til placebobehandling eller fortsat semaglutid i høj dosering. Studiet viste, at selv om man fortsætter med slankekost og motion, tager man på igen, når man stopper med medicinen. Man kan altså ikke bare tage medicinen som ”starthjælp” i 6-12 måneder og så ophøre behandlingen uden at tage på igen.

Opfølgningsstudier

I STEP-5-studiet blev deltagerne tilfældigt fordelt til semaglutid eller placebo. I studiet deltog i alt 272 personer med BMI over 30 eller BMI over 27 med anden sygdom og tidligere forsøg på vægttab og to års opfølgning, hvor alle patienter fik diæt (500 kcal reduktion) og motion (150 min/uge) [3,4].

På baggrund af opfølgningerne konkluderes:

 • Halvdelen af patienterne i gruppen, som fik semaglutid, havde tabt mindst 15 pct. af deres udgangsvægt efter to års behandling, sammenlignet med 7 pct. i placebogruppen.
 • 23 pct. af patienterne tabte sig under 5 pct. mod 66 pct. i placebogruppen.
 • Der findes endnu ikke langtidsstudier, der har vist, om der kan være effekt af medicinsk opnået vægttab på risiko for hjerte-kar-sygdom eller dødelighed. Fra studier af vægttab opnået ved livsstilsindsatser ved vi, at der ikke er nogen effekt på forekomsten af hjerte-kar-events [5].
 • Grundet manglende studier ved vi endnu ikke noget om semaglutids virkning ud over to år, når man tager den i højdosis mhp. vægttab, men det skal bemærkes, at det ser ud til, at vægten begynder at stige igen efter omkring to år. Det er uvist, om man reelt kan opretholde det store observerede vægttab i længden, selv om man fortsætter med at tage medicinen.

Nogle af deltagerne i STEP-1-studiet blev fulgt i yderligere et år i et opfølgningsstudie [6]. I STEP-opfølgningsstudiet stoppede både medicin og støtte til livsstilsindsats efter 68 uger. Herefter observerede man, hvad der skete. Billedet var klart: Vægten steg igen.

Sammenfatning / Hvad vi ved

 • Med den eksisterende viden kan vi konkludere, at semaglutid sammen med diæt og motion er effektivt til vægttab hos personer med BMI over 30 eller BMI over 27 med ledsagende sygdom. Det er dog tvivlsomt, om man kan opnå samme store vægttab, når der ikke er samme støtte til højintensive livsstilsindsatser, som man har kunnet levere i studierne.
 • Det er uvist, om semaglutid nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom hos mennesker, som det er tilfældet ved behandling af patienter, der har diabetes.
 • Endelig kan vi se, at man tager det meste af vægten på igen i løbet af et år efter man stopper med medicinen.
 • Sundhedsstyrelsen har vurderet, at præparatet ikke skal være tilskudsberettiget, da den helbredsmæssige gevinst er tvivlsom og prisen høj (op til 35.000 kr./år).
 • Der er en vis risiko for, at man slet ikke taber sig eller kun taber sig lidt, selvom man både tager semaglutid og kombinerer med diæt og motion (23 pct. af patienterne i STEP-5-studiet).
  Bivirkninger fra mave og tarm er almindelige, og en hyppig årsag til ophør med medicinen.

Der kan være mange årsager til at man ønsker vægttab og i sidste ende er det en beslutning, som den enkelte selv skal træffe. Det er vigtigt, at forstå, at man godt kan være tyk og sund. Hvis man er i tvivl anbefaler vi, at man lytter til podcastserien Radio Ligevægt, som kan findes i de fleste podcast-apps.