UNDERSØGELSER I GRAVIDITETEN

Når du bliver gravid, bør du kontakte os og aftale tid til den første graviditetskonsultation. De forebyggende graviditetsundersøgelser er del af den gratis svangreomsorg og foregår både hos os og hos jordemoder på sygehuset eller i lokalområdet.

Alle gravide får tilbudt en eller flere ultralydsundersøgelser. Den første bruges blandt andet til at fastslå, hvornår fødslen kan forventes (terminsdatoen). Ønsker du ikke undersøgelse med ultralyd, beregnes din terminsdato ud fra den sidste menstruations første dag.

Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt.

Hvorfor fosterdiagnostik?

Alle gravide tilbydes fosterdiagnostik. Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet.

En samlet vurdering ud fra nakkefoldsskanning, blodprøve (doubletest) og din alder viser, hvor sandsynligt eller usandsynligt det er, at dit ufødte barn har en kendt kromosomfejl. Downs syndrom er den hyppigste kromosomfejl og årsag til alvorligt mentalt handicap. Ofte er der også misdannelser.

Ved blodprøven måles to stoffer i dit blod. Niveauet af disse stoffer er som regel anderledes ved graviditeter, hvor fosteret har kromosomfejl. Blodprøven skal tages i perioden fra du er 8 uger og 1 dag og helst inden 10 uger og 0 dage.

Nakkefolden måles ved ultralydsskanning. Vi anbefaler, at nakkefoldsscanningen udføres i perioden 12 uger og 0 dage til 13 uger og 6 dag (dvs. ​fra graviditetsuge 12+0 til 13+6). Det mest optimale tidspunkt for undersøgelserne er, når du er cirka 12 uger henne. Her måles størrelsen af en lille væskefyldt fortykkelse i fosterets nakke. Hos fostre med Downs syndrom er denne fortykkelse som regel større end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til belyse risikoen for, om fosteret har Downs syndrom. Det foregår ved en ultralydsscanning, der varer cirka 30 minutter. Normalt bliver du skannet på maven af en specialuddannet jordemoder/sygeplejerske (sonograf).

Hos en lille del (cirka 5 % af alle gravide) viser undersøgelserne, at risikoen er høj. Hvis risikoen er større end 1 ud af 300 (for eksempel 1 ud af 200), vil du blive tilbudt samtale på sygehuset, hvor der tages stilling til yderligere undersøgelser.

Gennemscanning

Foruden nakkefoldsscanningen tilbydes gennemscanning (også kaldet misdannelsesscanning) i uge 18+0 til 19+6.

Forløbet i almen praksis

I almen praksis er der fire svangreundersøgelser, hvoraf tre af disse finder sted inden fødslen, hhv. uge 6-10, 25 og 32. Den sidste undersøgelse ligger 8 uger efter fødslen.

Terminsdatoen fastsættes ud fra sidste menstruations første dag, indtil datoen er bekræftet eller justeret ved nakkefoldsscanningen.

 

Første lægeundersøgelse, uge 6-10

Når du har fået konstateret den ønskede graviditet, skal du bestille tid hos os mhp. graviditetsundersøgelse. Forud for undersøgelsen skal der tages blodprøver. Når du taler med vores sekretær, vil hun sørge for at bestille blodprøver, som kan tages på ét af regionens blodprøvelaboratorier.

Ved blodprøveundersøgelsen testes bl.a. for HIV, syfilis, hepatitis B og C (smitsom leverbetændelse) og blodtype.

I forbindelse med alle lægeundersøgelserne medbringes urinprøve i steril beholder (helst morgenurin, se vejledning nedenfor) eller der aflægges prøve ved ankomst i klinikken ved henvendelse til sekretæren.

Ved undersøgelserne vurderes den almene helbredstilstand, det videre forløb aftales, herunder behov for yderligere undersøgelser.

Anden og tredje lægeundersøgelse, uge 25 og uge 32

Også her laves urinprøve forud, enten medbragt eller ved ankomst. Forløbet gennemgås og evt. problemstillinger afdækkes og evt. yderligere undersøgelser sættes i værk.

Uge 25: Hvis første blodprøve giver anledning hertil, bestilles yderligere blodprøve som tages, så svaret kan foreligge ved jordemoderkonsultationen uge 29.

Gravide og kønssygdomme

Der testes ikke rutinemæssigt for klamydia og gonorre ved svangreundersøgelserne, men det kan komme på tale, hvis der er symptomer herpå.

Særlige forhold: Gravide og toxoplasmose (haresyge)

Toxoplasmose skyldes en parasit, som har katten som hovedvært. Hvis den gravide smittes – hvilket f.eks. kan ske, hvis hun undlader passende hygiejniske foranstaltninger efter havearbejde, skiftning af kattebakke, eller kontakt med utilberedt kød – kan smitten evt. overføres til fosteret. Parasitten indkapsles hos smittede med normal immunfunktion i form af inaktive cyster, som ikke penetreres af antibiotika. Reaktivering kan forekomme under opvæksten, formentligt helt til voksenalderen. Toxoplasmose hos voksne forløber normalt uden symptomer, og der opnås livslang immunitet.

Der testes ikke rutinemæssigt for toxoplasmose i graviditeten.