Personale

Sygeplejerske

Lotte Forfs

Lotte Forfs har siden 2020 været konsultationssygeplejerske. Forud for dette har hun erfaring som koordinerende sygeplejeansvarlig indenfor døgnrehabilitering. Inden da arbejdet to år på sygehuset Ilulissat i Grønland som konstitueret afdelingssygeplejerske og Medicinsk patientkoordinator. Derudover arbejdet på en Neonatalafdeling og Urologisk afdeling.

Speciallæge & Klinikejer

Sune Jans

Sune Jans har været uddannet læge siden 2011 og speciallæge i Almen Medicin siden 2020.

Han har arbejdet i almen praksis siden 2011 og på forskellige hospitalsafdelinger indenfor specialerne: Intern medicin, Psykiatri, Gynækologi, Obstetrik, Pædiatri, samt koordinerende læge i Akutmodtagelsen.

Jordemoder

Jordemoder

Anne-Sofie Nørager. Anne-Sofie har været jordemoder siden 2014 og har af den grund naturligvis stået med arbejde i fødemodtagelsen, på fødegang, haft konsultationer men også hjemmefødsler samt stået for undervisning.

Anne-Sofie går ind for en særdeles høj grad af faglighed og har forfattet faglige klummer, artikler og kommentarer i Tidsskrift for Jordemødre fra 2018-2021.

Siden 2022 har hun desuden været yogalærer i fødselsforberedende gravidyoga, været ansat hos en børnefysioterapeut samt været i privat jordemoderklinik til forebyggende, lindrende (herunder akupunktur) og understøttende arbejde i form af konsultationer, graviditetsbehandlinger og samtaler.

Jordemoder starter pr. 1/6 2024