KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM)

KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Sygdommen skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler, hovedsalig tobaksrøg.

KOL kan ramme lungerne på flere måder:

  • Luftvejene forsnævrer sig, hvilket betyder, at personer med KOL skal bruge flere kræfter på at trække vejret. De snævre luftveje giver åndenød, især når man skal være fysisk aktiv og har brug for at trække vejret hurtigt.
  • KOL kan også ramme de små lungeblærer, hvor ilten kommer ind i blodet. Blærerne ødelægges, og lungerne bliver dårligere til at forsyne blodet med ilt.

 

I Danmark skyldes 9 ud af 10 KOL-tilfælde rygning. Det vigtigste i behandlingen af KOL er rygestop.

 

Hvad er symptomerne på KOL?

KOL viser sig først og fremmest ved:

  • Åndenød
  • Hoste og opspyt
  • Hyppige infektioner i lungerne
  • Nedsat energiniveau
  • Faldende funktionsniveau

I lette stadier af sygdommen er symptomerne kun til stede ved infektioner eller ved hård fysisk anstrengelse. Senere i sygdommens forløb kan man blive forpustet ved selv ganske små anstrengelser. Hvis lungernes funktion nedsættes yderligere, kan der komme permanent iltmangel i blodet, og man kan få behov for hjemmeilt.

Svær KOL, hvor lungernes funktion er nedsat til under halvdelen af det normale, er ofte ledsaget af hjertesygdom, knogleafkalkning og depression.

Hvis du er i tvivl om du har KOL, kan du få det undersøgt via din praktiserende læge. Undersøgelsen består af en lungefunktionsundersøgelse, hvor det måles, hvor meget du kan puste ud på ét sekund (FEV1), og hvor meget du kan puste ud i alt (FVC). Du har KOL, hvis du kan puste mindre end 70 procent af din luft ud på et sekund, sammenlignet med en lungerask person.

Du kan få behandling med indåndingsmedicin alt efter, hvor svær din KOL er. Endelig er det vigtigt, at du er fysisk aktiv, da det er med til at styrke den muskulatur, der understøtter vejrtrækningen og desuden øger udnyttelsen af ilt fra lungerne.

 

Hvordan håndterer vi KOL i vores klinik?

Når diagnosen er stillet, vil vi i fællesskab beslutte den mest hensigtsmæssige behandling. Grundstenen i al KOL-behandling er rygestop. Uden dette vigtige skridt, vil sygdommen fortsætte sin udvikling. Det er vigtigt at huske på, at KOL ikke kan helbredes. Den ledsagende medicinske behandling handler om størst mulig udnyttelse af den resterende lungefunktion.

I begyndelsen af forløbet vil vi typisk følge den enkelte patient tæt, og når vi har opnået sygdomskontrol planlægges et individualiseret kontrolforløb for den enkelte patient. Mindst én gang om året afholdes en årskontrol, hvor behandlingen justeres og fremtidige målsætninger aftales.

Nogle patienter kan have behov for at blive fulgt i lungemedicinsk ambulatorium på sygehuset i en kortere eller længere periode.

 

Forløbsplaner, hvad er det?

I forbindelse med den løbende kontrol af sygdommen laves såkaldte forløbsplaner. Forløbsplanen er et elektronisk værktøj, som sikrer, at man som patient får overblik og viden om behandling og forløb af sin sygdom, og den giver det bedste grundlag for egenomsorg. Det sundhedsfaglige indhold i forløbet defineres ud fra relevante retningslinjer og anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Almen Medicin, mv.

Forløbsplanerne findes på www.forløbsplan.dk. Foruden den konkrete plan for den enkelte, findes grundig information om sygdommen.

 

Årlig, gratis influenzavaccination

Patienter med KOL kan få gratis influenzavaccination hvert år. Tidspunktet for vaccination kan variere og ligger typisk fra oktober til og med januar. Se evt. vores nyheder på forsiden, når sæsonen nærmer sig. Det er vores anbefaling, at man tager imod dette tilbud. Vaccinen er vigtig, fordi risikoen for at få komplikationer på grund af influenza er forhøjet. Vaccinen indeholder ikke levende virus, så man kan ikke få influenza af at blive influezavaccineret, men nogle kan opleve en kortvarig forværring af deres lungesygdom.

Pneumokokvaccination (mod lungebetændelse)

Der findes to vacciner mod den gruppe af pneumokokker, som forårsager størstedelen af de tilfælde af lungebetændelse, vi ser i Danmark. Vaccinerne hedder Pneumovax og Prevenar 13. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mennesker med betydende KOL tilbydes vaccination med Prevenar 13 og 2-3 måneder senere med Pneumovax.

Vaccinerne er ikke gratis, men patienter, der opfylder følgende kriterier, kan få et såkaldt klausuleret tilskud: Tidligere pneumokok-lungetændelse (tilskud til begge vacciner) eller KOL-patienter > 65 år eller ved FEV1 < 40 % af forventet (tilskud til Prevenar 13).

Prenevar 13 giver livslang beskyttelse og skal derfor kun gives én gang. Pneumovax gives med ca. 5-10 års mellemrum.

 

Pneumokokvaccination (mod lungebetændelse)

Frederiksberg Kommune:
Udbyder en lang række gratis tilbud til patienter med KOL, bl.a. rygestopkurser, motionsvejledning, rådgivning om kost, sexologi, mm.
LINK TIL SUND FREDERIKSBERG

Københavns Kommune:
Udbyder forskellige individuelle tilbud og holdtræning.
LINK TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSTILBUD