Godt at vide om testosteron-behandling

 • Hvis du har lavt testosteron, vil du ofte mærke en bedring af dit energiniveau, altså dit oplevede overskud. Humøret får ofte et nyk op. Muskelmasse og præstationsevnen forbedres ofte. Seksuallysten og rejsningsfunktionen bliver ofte bedre. Nogle oplever en kognitiv forbedring af hjernens funktioner.

  Store korrelationsstudier har påvist sammenhæng mellem at ligge naturligt lavt i testosteron og øget risiko for mange sygdomme såsom demens, depression, blodpropper og diabetes. Her er der tale om øjebliksbilleder, og det er ikke undersøgt til bund, om der er direkte årsagssammenhæng, altså om testosteronbehandling er med til at forebygge disse sygdomme.

 • Behandling kan foretages enten med injektion (indsprøjtning) eller gel (tynd creme). Du kan opnå samme resultat. Det tager lidt længere tid med gelen end injektioner.

  Gel anvendes hver morgen. Du smører den selv på huden, hvorefter den hurtigt tørrer ind. Injektion skal gives af os. Den gives intramuskulært og ca. hver 2. måned. Begge dele udskrives på recept og købes af dig på apoteket.

 • Med injektion kan de fleste mærke effekten inden for 2 måneder. Nogle kan mærke det allerede efter første injektion. Vi anbefaler i alt 3 injektioner (godt 3 måneder), før du selv evaluerer effekten.

  Med gel kan de fleste mærke effekten inden for 2-3 måneder. Effekten vil som regel stige de første 3-6 måneder af behandlingen.

 • Du er nødt til at komme til vores klinik i Hellerup, når du skal have foretaget blodprøver. Hvis du bliver behandlet med injektioner, skal du også komme, når indsprøjtningen skal gives (ca. hver 2. måned). Resten, herunder konsultationer, opfølgninger og blodprøvesvar, kan foretages over video/telefon, uden du behøver at komme i klinikken.

 • Nogle praktiserende læger kan godt måle testosteronniveauet. Det er dog vigtigt, det foregår under standardiserede omstændigheder, der modsvarer de forhold, som det måles under i forskningen, hvis resultatet skal være brugbart. Kroppens egenproduktion af testosteron svinger meget hen over døgnet og påvirkes også af fysisk aktivitet.

  Vi oplever, at praktiserende læger har problemer med at fortolke resultaterne. Et niveau inden for normalområdet er ikke altid ensbetydende med, at det ikke giver mening at behandle med testosteron. Det er i øvrigt helt forståeligt og normalt, at testosteronvurdering og -behandling ikke foregår hos de praktiserende læger. Sådan er sundhedsvæsenet skruet sammen.

  Endelig oplever vi, at der typisk ikke er målt de andre organmarkører på blodprøverne ved egen læge, der er relevante for sikkerheden ved eventuel behandling. Derfor tager vi altid vores egne blodprøver.

 • Nej, det afhænger af, hvilket niveau dit testosteron på blodprøverne ligger på. Ligesom vi tager højde for dine symptomer, din alder, sygdomshistorik, og om blodprøverne viser noget, der gør, at det vil være risikabelt at behandle med testosteron.

  Vi gør højt op i, at behandlingen foretages kontrolleret og sikkert.

  Vi kan ikke tilbyde behandling af mænd med ønske om at gøre en partner gravid, mænd under 40 år, tidligere/nuværende prostatakræft, tidligere/nuværende mandlig brystkræft, hjertesvigt med pumpefunktion under 30% eller inden for de sidste 6 måneder blodprop i hjerte, hjerne, stent i koronarkar (ballonudvidelse) eller hjerneblødning.

 • Vi måler dit testosteronniveau under standardiserede omstændigheder. På den måde kan vi sammenligne det med de store undersøgelser, der er lavet om testosteronbehandling af mænd ud fra blodprøver.

  Derudover tager vi højde for dine symptomer, din alder, sygdomshistorik, og om blodprøverne viser noget, der gør, at det vil være risikabelt at behandle med testosteron.

 • Ved vedligeholdelsesbehandling ca. 1000 kr. om måneden ved injektionsbehandling eller ca. 7-800 kr om måneden, hvis du anvender gel.

  De første 3-6 måneder hvor testosteronniveauet hæves, vil der være hyppigere kontroller og ofte lidt højere medicindoser. Derfor en højere gennemsnitlig månedsomkostning i opstartsfasen. Omkostningerne i opstartsfasen er omtrent de samme, uanset om du får injektion eller gel.

 • Vi kan godt undersøge dig, men som udgangspunkt behandler vi ikke mænd under 40 år. Det skyldes, at testosteron nedsætter sædkvaliteten, og at det er usædvanligt at have lavt testosteronniveau som ung.

  Vi tilbyder dog gerne at undersøge dit testosteronniveau ved at modtage samme opstartsudredning som mænd over 40 år. Hvis du ligger usædvanligt lavt, kan vi hjælpe dig videre i systemet.

 • Ikke nødvendigvis. Det er muligt at forsøge at stoppe behandlingen efter en periode. Afhængig af varighed og dosis af behandlingen kan der gå nogle uger-måneder, før kroppens egen testosteronproduktion stiger, så tålmodig er nødvendigt, når man skal vurdere, om man kan klare sig uden behandling og stadig have en høj livskvalitet.

  I en længere undersøgelse fik mænd testosteronbehandling i en lang periode og stoppede så med behandlingen. 2/3 af mændene fik tilbagefald af de oprindelige symptomer, mens 1/3 ikke fik tilbagefald.

  Nogle mænd er bekymrede ved tanken om, hvorvidt de går i gang med livslang behandling. Men det må ikke glemmes, at behandlingen indledes af en årsag, og at de fleste mænd får ny livskvalitet af behandlingen.

 • Testosteron danner kroppen i testiklerne ud fra påvirkning af hormoner fra hypofysen i hjernen. Din egenproduktion af testosteron vil ofte falde, når du får testosteron udefra. Men den vil stige igen, når/hvis du stopper med behandlingen. Det tager uger til måneder. Jo højere testosterondoser og jo længere behandlingsvarighed, desto længere vil det tage. Vi behandler med mindre og kontrollerede doser.

 • Du kan stoppe, når du vil. Der kan gå noget tid, før kroppens egen testosteronproduktion stiger. Som regel uger til måneder. Jo længere, man har været i behandling, og jo højere doser, der har været nødvendige, jo længere tid vil det typisk tage.

  Hvis du har været i langvarig behandling, kan det derfor være en god idé at starte med at gå ned i dosis inden fuldt stop.

  Vi hjælper dig gerne, hvis du ønsker at stoppe.

 • Nej det har vi ikke hørt fra nogen i vores behandling. Der er stor forskel på at få behandlet sit lave testosteron højere op i normalområdet med kontrolleret behandling, som vi foretager, og så at indtage kæmpedoser ukontrolleret, som det foregår ulovligt i visse træningsmiljøer.

 • Ja de fleste mænd vil få lavere sædkvalitet af testosteronbehandling. Derfor er det vigtigt, man ikke har et nærliggende ønske om at skulle gøre en partner gravid. I de fleste tilfælde vender sædkvaliteten tilbage, hvis man stopper med behandlingen.

  I undersøgelser havde ca. halvdelen genvundet sædkvaliteten efter nogle måneder, og efter to år havde alle de undersøgte mænd genvundet sædkvalitet.

 • Vi sigter efter at holde dig i normalområdet. Vores mål med behandlingen er at forbedre dine symptomer og at give dig bedre livskvalitet, og i den proces bringes dit testosteronniveau længere op i normalområdet.

  Sikkerheden ved behandlingen er vigtig. Derfor holder vi dit niveau i normalområdet. Det er helt i tråd med forskningen på området. Behandling ud over normalområdet er overdosering. Det scenarie er væsentligt dårligere undersøgt. Sikkerheden er usikker, og uønsket organpåvirkning kan bestemt ikke udelukkes

 • Visse kosttilskud påvirker kroppens testosterondannelse. Zink bidrager til den normale testosteronproduktion. Også pyridoxin og omega-3 fedtsyrer. Magnesium muligvis også, om end undersøgelserne er lidt mere divergerende. Det er godt at få nok af alle dem – dog uden at overdosere, som ikke er sundhedsgavnligt.

  Derudover er der kosttilskud som DHEA, pregnenolon og andre, der kan påvirke testosteron, men som er dårligt sikkerhedsundersøgt og nogle af dem ulovlige i Danmark. Denne gruppe kosttilskud fraråder vi at bruge.

  Ingen kosttilskud kan øge et lavt testosteronniveau i en grad, som et testosterontilskud kan.

 • Højintens motion, især hård styrketræning med store muskelgrupper, får testosteron til at stige ca. 60 min, hvorefter det falder tilbage til udgangspunktet igen. Udgangspunktet flytter sig ikke af træning. Det er undersøgt i adskillige undersøgelser. Men testosterontoppene som følge af hård træning bidrager positiv i det samlede regnskab.

 • Det kommer an på typen af kræft. Vi behandler ikke mænd, der har haft brystkræft. Det er heldigvis sjældent, men en lille forhøjet risiko er formentlig til stede.

  Vi behandler ikke mænd med tidligere eller nuværende prostatakræft. Om end undersøgelser umiddelbart ikke har fundet det risikabelt at behandle mænd, det har fået en prostatakræft radikalt behandlet, er datagrundlaget fortsat noget sparsomt. For at undgå unødige risici behandler vi derfor ikke.

 • Nej, det ved man i dag fra store og langvarige undersøgelser, at det ikke gør. Engang var det en bekymring, men det er de sidste 10-20 år kommet rigtig mange undersøgelser til. I dag ved vi med sikkerhed, at testosteronbehandling ikke giver prostatakræft.

  I virkeligheden tyder det på, at mænd med lavt testosteron er i højere risiko for at udvikle aggressiv cancer, hvis de skulle få prostatacancer.

 • Mange med hjertesygdom må gerne modtage testosteronbehandling. Vi lægger os op ad den amerikanske Hjerteforenings forsigtighedsprincip og tilbyder ikke behandling til mænd med:

  • Hjertesvigt med pumpefunktion under 30%.
  • Blodprop i hjertet eller stent-indsættelse (ballonudvidelse) inden for de sidste 6 måneder.
  • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning inden for de sidste 6 måneder.
 • Testosteron er præstationsfremmende og står på dopinglisten. Der skal ifølge Anti Doping Danmark (ADD) skelnes mellem to træningsgrupper:

  1) Alle dem, der ikke stiller op til sportskonkurrencer, men blot træner i et fitnesscenter eller andre steder. De reguleres under Motionsdopingreglementet. Hvis en udøver bliver taget ud til dopingkontrol i et fitnesscenter og tester positivt på testosteron, vil han af ADD få udleveret en lægeattest for hans behandling og blive bedt om, at den behandlende læge udfylder den. Udøveren kontakter så vores klinik, vi udfylder den (gratis), den indsendes, og det er så ADD’s vurdering, at ADD vil acceptere behandlingen med testosteron som en helt legitim lægelig behandling og ikke doping.

  2) Dem, der stiller op til konkurrencer. De reguleres under De Nationale Antidopingregler, som gælder alle udøvere, der dyrker konkurrenceidræt i Danmark. For dem betragter ADD testosteron som doping, da det er præstationsfremmende, også selv om det benyttes som medicinsk behandling af for lavt niveau. De bør derfor frarådes at blive sat i testosteronbehandling. Hvis de alligevel ønsker det på baggrund af fx måling med lavt niveau eller relevante symptomer, er det vigtigt at sige klart, at de på eget ansvar risikerer dopingudelukkelse fra deres sport, hvis de udtages til dopingkontrol.

Vil du vide mere?

Herunder kan du finde mere information om testosteronbehandling hos os.